DQC är en Microsoft Guldpartner som levererat anpassade SharePoint-lösningar till företag och organisationer i snart 10 år. Vi erbjuder heltäckande systemlösningar som kommer spara er tid, pengar och låta era medarbetare fokusera på det de gör bäst. Oavsett om ni har behov av resurser till det interna teamet, ett projektgenomförande eller förvaltning så kan vi hjälpa er.

Anpassade lösningar som ökar lönsamhet

Många upplever att avdelningarna på arbetsplatsen är som öar, som drunknar i irrelevant information. Vi har levererat en mängd framgångsrika intranät som används och gör skillnad i det dagliga arbetet. Tillsammans med er skapar vi den perfekta digitala arbetsplatsen som inte bara ger er förutsättningarna att fokusera på er kärnverksamhet utan också mätbart kommer öka er lönsamhet!

Vi kartlägger era behov och vad ni vill uppnå genom förstudier och workshops. Sedan översätter vi detta till tekniska funktioner som faktiskt fungerar, och sätter slutanvändarna i centrum. Systemet uppnår sitt sanna värde först när användarna faktiskt nyttjar det. Vår expertis ligger i sammarbetsplattformen SharePoint, och genom att anpassa systemet efter era önskemål kan vi erbjuda er ett så stort eller litet intranät som ni behöver.

Support & Förvaltning

Teknik är färskvara, det gäller att hela tiden uppdatera och uppgradera sina system för att ligga i framkant. Med DQC har du en aktiv förvaltningspartner som ständigt arbetar för att er lösning ska vara framtidssäkrad. För att ni skall känna er trygga är våra supportteam komponerade så att ni kan få rätt hjälp vid rätt tillfälle, det finns alltid någon på plats som är insatt i just er lösning.

Resurskonsulter

Om ni behöver extra resurser i det interna teamet, så anlita någon av våra konsulter under en tidsbestämd period. Det kan vara under ett projekt, under en interimsperiod eller av annan någon anledning. Våra konsulter bidrar till att ert team får hög kompetensnivå inom SharePoint.

Kontakta oss om ni behöver rådgivning eller expertis gällande hur ni kan öka framgången i era projekt!

                                       


Vill du veta mer?