Empowering collaboration

Vi har sedan starten 2007 levererat digitala samarbetslösningar till företag och organisationer i en mängd olika branscher, alla med sina unika utmaningar och möjligheter. Vi har alltid fokus på att möjliggöra, lyfta och förstärka samarbete då vi vet att man med hjälp av team och samarbete når både uppsatta mål samt förväntade resultat. Detta gäller oavsett om det är våra konsulter, som är vana vid att samarbeta, eller om det är när vi samarbetar med er verksamhet. Med Microsofts digitala samarbetsplattformar Microsoft 365, SharePoint, molnlösningar samt behovsbaserade anpassningar av dessa kan vi med vår erfarenhet och expertis hjälpa er till bättre samarbete.

Anpassade lösningar

Vi kartlägger era behov och vad ni vill uppnå genom förstudier och workshops. Sedan översätter vi detta till tekniska funktioner som faktiskt fungerar och framför allt sätter slutanvändarna i centrum. De tekniska lösningarna uppnår sitt sanna värde först när användarna faktiskt nyttjar dem och effektiviserar deras arbetsvardag. Vår expertis ligger i främst inom Microsoft 365 och SharePoint samt kringliggande Microsoft-teknologier, och genom enkla analyser kan vi på bästa sätt hjälpa er att använda och anpassa dessa produkter.

Support och förvaltning

Teknik är färskvara, det gäller att hela tiden uppdatera och uppgradera sina system för att ligga i framkant. Vi är en aktiv förvaltningspartner som kontinuerligt arbetar för att er lösning ska vara framtidssäkrad. För att ni skall känna er trygga är våra supportteam bemannade så att ni kan få rätt hjälp vid rätt tillfälle, det finns alltid någon på plats som är insatt i just er lösning.

Resurskonsulter

Om ni behöver extra resurser i det interna teamet, anlita gärna våra konsulter under en tidsbestämd period. Det kan vara under ett projekt, under en interimsperiod eller av annan någon anledning. Våra konsulter bidrar till att ert team får hög kompetensnivå inom Microsoft 365 och SharePoint.

Kontakta oss genom att använda formuläret på denna sida om ni behöver rådgivning och expertis kring hur ni kan öka framgången i era projekt!


Vill du veta mer?