MS Ignite 2017 – AI och Teams Postat den 28 september, 2017 Blogg

Ignite-2017-4

AI

AI (Artificial Intelligence) är något som nämnts i många sammanhang under en tid, men även under årets Ignite matas vi med exempel på hur AI kan underlätta i vår vardag. Under en session presenterades hur AI kan dra nytta av Office 365, LinkedIn, Graph API, Bing och Cortana – och vice versa.

Målet är att AI ska hjälpa företag att bli mer produktiva, exempelvis genom att guida användaren till rätt information, vid rätt tidpunkt ur respektive användares personliga perspektiv. Man ska inte behöva leta efter det man behöver utan snarare bli ”serverad” det man behöver, när man behöver det.

Under en demo visades exempelvis hur man i Outlook klickar på en persons kontaktkort och även får upp information från LinkedIn utan att lämna Outlook:

 

Bing for Business är ett annat exempel där AI används och lägger till relaterad information som användaren kan ha nytta av:

 

Även Microsofts virtuella assistent, Cortana, innehåller en stor portion AI. Då Cortana är integrerat med Microsoft 365 kan information och funktioner från Office 365 nyttjas av Cortana. Som exempel på hur detta fungerar i praktiken visades under demo hur talaren, muntligen, talade om för Cortana:

”Jag vill ta semester nästa vecka”

Cortana svarade inom kort att ledigheten rapporterats till HR-avdelningen, den personliga kalendern hade uppdaterats och att auto-reply med ett ”out-of-office”-meddelande hade aktiverats.

Teams

Teams är en annan stor satsning från Microsoft. Det är tydligt att Teams ska bli det primära alternativet för att samverka, kommunicera och skapa nytta tillsammans i Office 365. Microsoft kallar det kort och gott ”Intelligent communication”.

 

Och Teams är stort, större än man kan tro:

Under en period på 6 månader har över 125.000 organisationer i världen börjat använda Teams.

Som exempel på hur Teams effektiviserar möten nämner Microsoft bland annat:

  • Innan ett möte har man relevanta dokument och information tillgängligt för att underlätta förberedelser.
  • Under ett möte kan man spara, texta och tid-koda konversationer med markeringar för när under mötet olika personer sagt något – och vad de sagt.
  • Efter ett möte kan inspelningen (lagrad i molnet) och textningen automatiskt associeras med relevant kanal i Teams så att konversationer, dokument, anteckningar och uppgifter kan delas med en arbetsgrupp.

Microsoft understryker att Teams är en ”hub” och att applikationen ger användaren EN strömlinjeformad desktop, mobil och webb-upplevelse ovanpå Office 365-utbudet.

Plattformar och arkitektur

Teams bygger på plattformar som Azure Active Directory, Skype för Företag och SharePoint Online med Azure som motor och koordinerande tjänst mellan plattformarna. Teams är skapat för molnet och förstärker värdet av Office 365 genom att lyfta upp de olika, och mest vanliga, apparna i Teams-klienten.

Arkitekturen bakom Teams-klienten använder sig av flera utvecklingsspråk såsom Electron, C++, Objective C, HTML5/CC, Angular, jQuery, TypeScript, Node, SASS, C#, Swift och Java. Målet är att erbjuda en användarupplevelse över desktop, mobil och web – oavsett webbläsare, operativsystem eller mobil plattform.

Teams drar nytta av Skype för Företag när det kommer till meddelanden (chat), VoIP-samtal och webb- samt telefonkonferenser.

Teams interagerar med Office 365

Microsoft är tydliga med att Teams är en ”app hub”, och att man inte vill utveckla tjänster som redan existerar i Office 365, som ska ge användaren ”det bästa av det bästa”. Teams interagerar med Office 365 Groups, Exchange, SharePoint Stream, OneDrive for Business, Information Protection, OneNote, PowerApps, Planner, PowerPoint/Word/Excel och Power BI.

Teams och geografisk lagring

Ur ett geografiskt perspektiv är Teams uppdelat och bor i 3 regioner: USA, EMEA (Europe, Middle East, Africa) och APAC (Asia Pacific). Data från chat-meddelanden lagras i regioner baserat på den tenant som används medan filer lagras i det land som en tenant faktureras i (där datacenter existerar). Men det pågår arbete med att även chat-meddelanden ska lagras per land.

Filer som laddas upp via Teams hamnar antingen i OneDrive eller SharePoint beroende på målgruppen i en konversation.

Teams erbjuder möjligheten att bjuda in externa användare och arkitekturen bakom bygger på Azure Active Directory B2B vilket innebär att åtkomsten hanteras via Teams, Office 365 Groups, SharePoint, Planner och andra appar som erbjuder hantering av gruppmedlemskap, och alltså inte i själva Azure Active Directory.

Det är molnet som gäller

Teams är inte supporterat i SharePoint on-prem, SharePoint Online är nödvändigt för att lagra och dela filer i team-konversationer. OneDrive för Företag är nödvändigt för lagra och dela filer i privata konversationer (en-till-en användare). Om användare inte är associerade med SharePoint Online-licenser så har de inte fillagring i OneDrive för Företag. Fillagring kommer då fortsätta att fungera i Teams-kanaler, men användarna kommer inte att kunna dela några filer i konversationer.

Uppdateringar i Admin Center

Admin center i Office 365 har uppdaterats med ett nytt Teams och Skype-center och två nya användarrapporter för Teams har lagts till för att verksamheter ska kunna följa upp användandet av applikationen.

 

Mobil-app

Slutligen kan nämnas att det även finns en mobil-app för Teams – tillgänglig för IOS, Android och Windows Phone i 181 länder och 25 språk.

Bildkälla: Microsoft

Joakim Lamkiewicz
Marketing Manager DQC

 


Dela gärna detta inlägg: