DQC levererar modern kundportal till Avonova Postat den 12 juni, 2017 Pressrelease

AvonovaKundPortal

Som en ledande aktör inom företagshälsa och ledarsupport är det viktigt för Avonova att även vara innovativa och moderna när det gäller bolagets verksamhetssystem. Då Avonova valt DQC som strategisk digitaliseringspartner påbörjades ett samarbete som initialt omfattar framtagningen av en kundportal, vilken baserats på Microsofts Office 365 och SharePoint Online.

Jag fick möjlighet att sitta ned och prata en stund med Suheyla Barmoro, Processchef för Avonovas verksamhetssystem, för att få hennes bild av de utmaningar och behov man hade innan projektet, vilka framgångsfaktorer som var avgörande vid genomförandet samt vilka resultat man uppnått efter lansering.

Tydlig strategi att ligga i framkant

– Bakgrunden till att vi ville erbjuda våra kunder en kundportal är att Avonova som bolag har en tydlig strategi att ligga i framkant, inleder Suheyla, samtidigt som vi ville förbättra de digitala processerna och användarupplevelsen för våra kunder.

Avonova är både vana och erfarna när det gäller framtagning av verksamhetssystem, så kravbilden och visionen kring lösningen var väldigt tydlig. Suheyla berättar vidare:

– Genom att ta fram en ny kundportal ger vi våra kunder ett modernt, enkelt och effektivt sätt att kommunicera med oss och andra system där funktioner som beställning av tjänster och fakturaunderlag ger en bra översikt över vår leverans till våra kunder.

Moderna lösningar som är
framtidssäkrade och anpassningsbara

– För att följa vår strategi att erbjuda moderna lösningar som även är framtidssäkrade och anpassningsbara vid verksamhetsförändringar valde vi Microsoft Office 365 och SharePoint Online som plattform för kundportalen, säger Suheyla, och för att hjälpa oss på vår digitaliseringsresa har vi valt DQC som strategisk partner.

DQC har levt upp till förväntningarna

Projektet hade från start en mycket pressad tidsplan, vilket ställde höga krav på flexibilitet samt en ständigt rak och öppen dialog mellan Avonova och DQC. När jag frågar om framgångsfaktorerna i projektet bekräftar Suhyela detta och fortsätter:

– Trots en enorm tidspress har DQC levt upp till våra förväntningar genom att vara kompetenta, anpassningsbara, lyhörda och förstått vikten av tydlig kommunikation och dialog i vårt samarbete. Men även om tidspressen var en utmanade faktor har vi alltid varit tydliga med att kvalitet är väldigt viktigt för oss, vilket jag upplever att DQC lyckats uppfylla.

Lyckad lansering

Lanseringen av kundportalen föll väl ut och Avonova har varit noggranna och konsekventa i arbetet med kommunikation, information, utbildning och besök i verksamheten för att säkerställa att kundportalen blir framgångsrik. Mottagandet, både internt och bland kunderna, har hittills varit väldigt positivt.

Jag frågar avslutningsvis om Suheyla skulle vilja förändra något i genomförandet av projektet och får svaret:

– Nej, det tror jag faktiskt inte, men ska jag sätta fingret på något så är det väl att lite mer utrymme i tidplanen nog inte hade varit fel, även om projektet nu ändå blev lyckat trots tidspressen.

Joakim Lamkiewicz
Marknadschef, DQC.

För mer information om DQC, följ oss på

Hemsida
Newsroom
Twitter
LinkedIn
Facebook

Vi är experter på Microsoft SharePoint

DQC är en Microsoft Gold Partner med dedikerat fokus inom samarbetsverktyget SharePoint. Vi hjälper våra kunder att maximera affärsnyttan med SharePoint med högsta fokus på kundernas kärnverksamhet. Vi erbjuder nyttobaserade lösningar inom dokumenthantering, intranät, portaler och ledningssystem.


Dela gärna detta inlägg: